Yamaha TFX 150: Tân binh ‘cưa sừng làm nghé’
Yamaha R3: Mạnh mẽ nhưng chưa an toàn
Ducati Monster 821: ‘Đã’ nhưng chưa đủ
Top