Chiếc McLaren F1 được một tín đồ mê ô tô tại Mỹ mua lại với giá 15,6 triệu USD
Giá dầu giảm thay đổi thói quen mua xe, nhà sản xuất lo lắng
Top