Chiếc BMW Series-1 đâm xuyên bức tường gạch nhà xưởng
Phanh gấp, xe tay ga lật ngửa giữa xa lộ
Top