Xe bán tải lần lượt trở lại Việt Nam sau một thời gian hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn /// Ảnh: SGF
Xe bán tải hưởng thuế nhập khẩu 0% lần lượt trở lại Việt Nam, giá bán không giảm /// Ảnh: Đoàn Thanh
Top