Thiết kế hoàn toàn mới của Corolla theo ngôn ngữ mới
Toyota Corolla có thêm động cơ 1.2L tăng áp
Toyota Corolla Altis thể thao hơn với phiên bản ESport
Top