Chiếc McLaren F1 được một tín đồ mê ô tô tại Mỹ mua lại với giá 15,6 triệu USD
Top