David Beckham liên tục khen ô tô do Việt Nam sản xuất
Ông Gerry McGovern không muốn làm việc cùng "bà Beck" lần nào nữa
David Beckham đi xe gì khi trở lại Việt Nam?
Top