Lái ô tô: Khi ‘kỳ đức chưa xứng với y phục’
Chưa có nhà, đừng đua đòi sắm ô tô!
Chạy xe máy ẩu, nhiều người đang ‘đùa với tử thần’
Có 100-200 triệu đồng, tội gì không sắm ô tô!
Top