Ford khẳng định Everest mới bỗng dưng bốc cháy là sự cố hy hữu
Top