Bảng giá

Hãng xe
Phiên bản
Loại xe
Nguồn gốc
Động cơ
Công suất ( Mã lực )
Mô men xoắn ( Nm )
Hộp số
Giá (triệu đồng)
 • BMW
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.5 I3
  136
  220
  AT 8 cấp
  1,328
 • Peugeot
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  120
  160
  AT 4 cấp
  865
 • BMW
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.5 I3
  136
  220
  AT 6 cấp
  1,498
 • Peugeot
  SUV
  Lắp ráp
  1.6 I4 Turbo
  167
  245
  AT 6 cấp
  108
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  290
  AT 8 cấp
  1,468
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  290
  AT 8 cấp
  2,098
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  252
  350
  AT 8 cấp
  1,798
 • Peugeot
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  139
  200
  AT 6 cấp
  680
 • BMW
  Coupe
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  1,998
 • BMW
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  2,898
 • BMW
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  180
  270
  AT 8 cấp
  2,068
 • BMW
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  2,989
 • BMW
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  3,098
 • BMW
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  2,198
 • Peugeot
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  156
  240
  AT 6 cấp
  1,405
 • Peugeot
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  156
  240
  AT 6 cấp
  1,405
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  2,098
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  2,598
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  2,998
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 I6
  306
  400
  AT 8 cấp
  3,168
 • BMW
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  3.0 I6
  320
  450
  AT 8 cấp
  3,888
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.0 Flat 4
  300
  380
  AT 7 cấp
  357
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.5 Flat 4
  350
  420
  AT 7 cấp
  444
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  258
  400
  AT 8 cấp
  4,098
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 I6
  326
  450
  AT 8 cấp
  4,998
 • BMW
  Sedan
  Nhập khẩu
  4.4 V8
  450
  650
  AT 8 cấp
  8,888
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  370
  450
  AT 7 cấp
  61
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  370
  450
  AT 7 cấp
  653
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  370
  450
  AT 7 cấp
  73
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  736
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  813
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  370
  450
  AT 7 cấp
  686
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  77
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  693
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.0 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  77
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  475
  440
  AT 7 cấp
  993
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.4 Flat 6
  370
  450
  AT 7 cấp
  789
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  420
  500
  AT 7 cấp
  879
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  540
  660
  AT 7 cấp
  1,181
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  540
  660
  AT 7 cấp
  1,268
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  580
  700
  AT 7 cấp
  1,368
 • Porsche
  Roadster
  Nhập khẩu
  3.8 Flat 6
  580
  700
  AT 7 cấp
  1,454
 • Mercedes
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  154
  250
  AT 7 cấp
  1,339
 • Mercedes
  Hatchback
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  208
  350
  AT 7 cấp
  1,699
 • Mercedes
  Hatchback
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  208
  350
  AT 7 cấp
  1,958
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  1.8 I4 Turbo
  180
  250
  S-Tronic 7 cấp
  1,395
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  190
  320
  S-Tronic 7 cấp
  16
 • Mercedes
  Hatchback
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  381
  475
  AT 7 cấp
  2,249
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  230
  350
  S-Tronic 7 cấp
  233
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  1.8 I4 Turbo
  190
  320
  S-Tronic 7 cấp
  205
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  3.0 V6 Turbo
  333
  440
  S-Tronic 7 cấp
  33
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  3.0 V6 Turbo
  310
  440
  Tiptronic 8 cấp
  45
 • Audi
  Sedan
  Nhâp khẩu
  4.0 V8 Turbo
  435
  600
  Tiptronic 8 cấp
  571
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.4 DOHC
  100
  133
  CVT
  569
 • Hyundai
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.4 DOHC
  100
  133
  CVT
  599
 • Hyundai
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.4 DOHC
  100
  133
  MT 6 cấp
  551
 • Honda
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.4 I4 i-VTEC
  173
  225
  AT 5 Cấp
  139
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  1.8 I4 Dual VVT-i
  138
  173
  CVT
  797
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  1.8 I4 Dual VVT-i
  138
  173
  MT 6 cấp
  747
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4Dual VVT-i
  143
  187
  CVT
  933
 • Mitsubishi
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.2 I3
  78
  100
  CVT
  549
 • Mitsubishi
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.2 I3
  78
  100
  MT 5 cấp
  492
 • Chevrolet
  Sedan
  Lắp ráp
  1.4 I4
  93
  128
  MT 5 cấp
  459
 • Chevrolet
  Sedan
  Lắp ráp
  1.4 I4
  93
  128
  AT 4 cấp
  495
 • Mazda
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4 diesel
  148
  375
  AT 6 cấp
  675
 • Mazda
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4 diesel
  148
  375
  MT 6 cấp
  645
 • Mazda
  Pick-up
  Nhập khẩu
  Diesel 3.2 I5
  197
  470
  AT 6 cấp
  829
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4
  181
  300
  AT 7 cấp
  1,479
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4
  208
  350
  AT 7 cấp
  1,679
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4
  241
  370
  AT 7 cấp
  1,889
 • Mercedes
  Coupe
  Lắp ráp
  2.0 I4
  241
  370
  AT 7 cấp
  2,699
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4 VVT-i
  165
  199
  AT 6 cấp
  1,098
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  2.5 I4 Dual VVT-i
  178
  231
  AT 6 cấp
  1,236
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  2.5 I4 Dual VVT-i
  178
  231
  AT 6 cấp
  1,383
 • Chevrolet
  SUV
  Lắp ráp
  2.4 I4
  165
  230
  AT 6 cấp
  879
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  300
  400
  AT 8 cấp
  4,418
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  440
  600
  AT 8 cấp
  6,607
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  420
  550
  AT 8 cấp
  5,573
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  4.8 V8
  520
  750
  AT 8 cấp
  917
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  5.0 V8
  570
  800
  AT 8 cấp
  11,623
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  2.7 Flat 6
  275
  290
  AT 7 cấp
  345
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.4 Flat 6
  325
  370
  AT 7 cấp
  432
 • KIA
  Sedan
  Lắp ráp
  1.6 I4 Gamma
  128
  157
  AT 6 cấp
  622
 • KIA
  Sedan
  Lắp ráp
  1.6 I4 Gamma
  128
  157
  MT 6 cấp
  569
 • KIA
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4 Nu
  159
  194
  AT 6 cấp
  681
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.6 I4 Gamma
  128
  157
  AT 6 cấp
  670
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4 Nu
  159
  194
  AT 6 cấp
  775
 • Suzuki
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.4 I4
  91
  130
  AT 6 cấp
  580
 • Honda
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 i-VTEC
  118
  145
  CVT
  583
 • Honda
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 i-VTEC
  118
  145
  MT 5 cấp
  533
 • Honda
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.5 I4 Turbo
  170
  220
  CVT
  950
 • Mercedes
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  154
  250
  AT 7 cấp
  1,529
 • Mercedes
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  208
  350
  AT 7 cấp
  1,869
 • Chevrolet
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.8 Diesel
  197
  500
  AT 6 cấp
  839
 • Chevrolet
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 Diesel
  161
  380
  MT 6 cấp
  619
 • Chevrolet
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 Diesel
  161
  380
  MT 6 cấp
  649
 • Chevrolet
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.8 Diesel
  197
  500
  AT 6 cấp
  809
 • Chevrolet
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.8 Diesel
  197
  440
  MT 6 cấp
  789
 • Hyundai
  SUV
  Nhập khẩu
  1.6 diesel
  126
  260
  AT 6 cấp
  846
 • Hyundai
  SUV
  Nhập khẩu
  1.6 xăng
  121
  151
  AT 6 cấp
  806
 • Chevrolet
  Sedan
  Lắp ráp
  1.6 I4
  107
  150
  MT 5 cấp
  589
 • Chevrolet
  Sedan
  Lắp ráp
  1.8 I4
  139
  176
  AT 6 cấp
  699
 • Honda
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 I4 i-VTEC
  153
  190
  AT 5 cấp
  1,008
 • Honda
  SUV
  Lắp ráp
  2.4 I4 i-VTEC
  188
  222
  AT 5 cấp
  1,158
 • Mazda
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 i4 Skyactiv-G
  153
  200
  AT 6 cấp
  879
 • Mazda
  SUV
  Lắp ráp
  2.5 i4 Skyactiv-G
  185
  250
  AT 6 cấp
  990
 • Mazda
  SUV
  Lắp ráp
  2.5 i4 Skyactiv-G
  185
  250
  AT 6 cấp
  910
 • Isuzu
  Pick-up
  Nhập khẩu
  3.0 I4
  163
  380
  AT 5 cấp
  785
 • Isuzu
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  136
  320
  AT 5 cấp
  663
 • Isuzu
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  136
  320
  MT 5 cấp
  619
 • Isuzu
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  136
  320
  AT 5 cấp
  707
 • Isuzu
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  136
  320
  MT 5 cấp
  663
 • Renault
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  143
  195
  AT 4 cấp
  799
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4
  184
  300
  AT 9 cấp
  2,099
 • Mercedes
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  370
  AT 9 cấp
  2,769
 • Ford
  SUV
  Lắp ráp
  1.5 Duratec
  110
  140
  AT 6 cấp
  658
 • Ford
  SUV
  Lắp ráp
  1.5 Duratec
  110
  140
  AT 6 cấp
  664
 • Ford
  SUV
  Lắp ráp
  1.5 Duratec
  110
  140
  MT 5 cấp
  585
 • Hyundai
  Sedan
  Lắp ráp
  Gamma 1.6 D-CVVT
  128
  155
  AT 6 cấp
  689
 • Hyundai
  Sedan
  Lắp ráp
  Gamma 1.6 D-CVVT
  128
  155
  MT 6 cấp
  615
 • Hyundai
  Sedan
  Lắp ráp
  Nu 1.8D-CVVT
  156
  196
  AT 6 cấp
  739
 • Lexus
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  181
  235
  AT 6 cấp
  228
 • Lexus
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.5 V6
  272
  346
  AT 6 cấp
  321
 • Ford
  SUV
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  160
  385
  AT 6 cấp
  1,265
 • Ford
  SUV
  Nhập khẩu
  3.2 I5
  200
  470
  AT 6 cấp
  1,936
 • Ford
  SUV
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  160
  385
  AT 6 cấp
  1,185
 • Ford
  SUV
  Nhập khẩu
  2.3 I4 Ecoboost
  273
  420
  AT 6 cấp
  218
 • Ford
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.0 Ecoboost
  125
  170
  AT 6 cấp
  637
 • Ford
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 Duratec
  112
  140
  AT 6 cấp
  584
 • Ford
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 Duratec
  112
  140
  AT 6 cấp
  579
 • Ford
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 Ecoboost
  180
  240
  AT 6 cấp
  848
 • Ford
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 Ecoboost
  180
  240
  AT 6 cấp
  848
 • Ford
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 Ecoboost
  180
  240
  AT 6 cấp
  648
 • Ford
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 Ecoboost
  180
  240
  AT 6 cấp
  648
 • Subaru
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 H4
  150
  198
  CVT
  1,445
 • Subaru
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 H4 Turbo
  240
  350
  CVT
  1,666
 • Toyota
  SUV
  Nhập khẩu
  2.4 I4 common rail
  148
  400
  MT 6 cấp
  981
 • Toyota
  SUV
  Nhập khẩu
  2.7 I4 VVT-i
  164
  245
  AT 6 cấp
  1,149
 • Toyota
  SUV
  Nhập khẩu
  2.7 I4 VVT-i
  164
  245
  AT 6 cấp
  1,308
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  350
  500
  AT 8 cấp
  4,568
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  410
  550
  AT 8 cấp
  5,238
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  410
  550
  AT 8 cấp
  5,416
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  154
  250
  AT 9 cấp
  1,519
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  208
  350
  AT 7 cấp
  1,749
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  355
  450
  AT 7 cấp
  2,279
 • Mercedes
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 I4
  211
  350
  AT 9 cấp
  1,789
 • Mercedes
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 I4
  245
  370
  AT 9 cấp
  2,149
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  329
  480
  AT 9 cấp
  3,599
 • Mercedes
  SUV-Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  329
  480
  AT 9 cấp
  3,999
 • Mercedes
  SUV-Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  362
  520
  AT 9 cấp
  4,469
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  190
  620
  AT 9 cấp
  4,029
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  328
  480
  AT 9 cấp
  4,399
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  4.7 V8
  455
  700
  AT 9 cấp
  7,829
 • Mercedes
  SUV
  Nhập khẩu
  5.5 V8
  585
  760
  AT 7 cấp
  11,949
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.0 Kappa
  65
  94
  MT 5 cấp
  359
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.0 Kappa
  65
  94
  AT 4 cấp
  417
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.0 Kappa
  65
  94
  MT 5 cấp
  387
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.2 Kappa
  86
  120
  AT 4 cấp
  457
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.2 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  387
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.2 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  429
 • Hyundai
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.2 Kappa
  86
  120
  AT 4 cấp
  479
 • Hyundai
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.2 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  439
 • Lexus
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4 turbo
  241
  350
  AT 8 cấp
  313
 • Lexus
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.5 V6
  316
  380
  AT 8 cấp
  439
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  4.0 Flat 6
  500
  460
  AT 7 cấp
  1,312
 • Lexus
  SUV
  Nhập khẩu
  4.6 V8
  292
  438
  AT 6 cấp
  506
 • Toyota
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.4 I4 diesel
  147
  400
  MT 6 cấp
  697
 • Toyota
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.8 I4 diesel
  174
  450
  AT 6 cấp
  870
 • Toyota
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.8 I4 diesel
  174
  450
  MT 6 cấp
  806
 • Hyundai
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.4 Kappa MPI
  100
  133
  AT 4 cấp
  619
 • Subaru
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 H4 Turbo
  264
  350
  CVT
  182
 • Subaru
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.5 H4 Turbo
  296
  407
  MT 6 cấp
  192
 • Toyota
  MPV
  Lắp ráp
  2.0 I4 Dual VVT-i
  137
  183
  MT 5 cấp
  793
 • Toyota
  MPV
  Lắp ráp
  2.0 I4 Dual VVT-i
  137
  183
  AT 6 cấp
  859
 • Toyota
  MPV
  Lắp ráp
  2.0 I4 Dual VVT-i
  137
  183
  AT 6 cấp
  995
 • Nissan
  SUV
  Nhập khẩu
  1.6 I4 DOHC
  115
  158
  CVT
  106
 • Renault
  SUV
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  170
  226
  CVT
  1,419
 • Renault
  SUV
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  170
  226
  CVT
  1,494
 • Toyota
  SUV
  Nhập khẩu
  4.6 V8 VVT-i kép
  304
  439
  AT 6 cấp
  365
 • Toyota
  SUV
  Nhập khẩu
  2.7 I4 Dual VVT-i
  164
  246
  AT 6 cấp
  2,167
 • Subaru
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.5 H4
  175
  235
  CVT
  1,567
 • Subaru
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.6 H6
  256
  350
  CVT
  2,092
 • Maserati
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  350
  500
  AT 8 cấp
  499
 • Maserati
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  430
  580
  AT 8 cấp
  6,099
 • Subaru
  Station Wagon
  Nhập khẩu
  1.6 H4
  168
  250
  CVT
  1,489
 • Lexus
  Sedan
  Nhập khẩu
  4.6 V8
  382
  493
  AT 8 cấp
  754
 • Lexus
  SUV
  Nhập khẩu
  5.7 V8
  367
  530
  AT 8 cấp
  781
 • Porsche
  SUV
  Nhâp khẩu
  2.0 I4
  237
  350
  AT 7 cấp
  2,972
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  360
  500
  AT 7 cấp
  3,962
 • Porsche
  SUV
  Nhâp khẩu
  3.0 V6
  340
  460
  AT 7 cấp
  3,379
 • Porsche
  SUV
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  400
  550
  AT 7 cấp
  504
 • Mazda
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 I4 Skyactiv
  109
  141
  AT 6 cấp
  585
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 Skyactiv
  109
  141
  AT 6 cấp
  555
 • Mazda
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.5 I4 Skyactiv
  110
  144
  AT 6 cấp
  680
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 Skyactiv
  110
  144
  AT 6 cấp
  650
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4 Skyactiv
  153
  200
  AT 6 cấp
  754
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4 Skyactiv
  153
  200
  AT 6 cấp
  945
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  2.0 I4 Skyactiv
  153
  200
  AT 6 cấp
  999
 • Mazda
  Sedan
  Lắp ráp
  2.5 I4 Skyactiv
  185
  250
  AT 6 cấp
  1,165
 • Renault
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  120
  152
  CVT
  980
 • Mercedes
  Sedan
  Nhâp khẩu
  3.0 V6
  333
  480
  AT 7 cấp
  6,899
 • Mercedes
  Sedan
  Nhâp khẩu
  4.6 V8
  455
  700
  AT 7 cấp
  10,999
 • Mercedes
  Sedan
  Nhập khẩu
  6.0 V12
  523
  830
  AT 7 cấp
  14,448
 • Mitsubishi
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.2 I3
  78
  100
  CVT
  523
 • Mitsubishi
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.2 I3
  78
  100
  MT 5 cấp
  448
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1 lít I3
  66
  94
  MT 5 cấp
  319
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.25 I4 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  330
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.25 I4 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  353
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.25 I4 Kappa
  86
  120
  AT 5 cấp
  405
 • KIA
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.25 I4 Kappa
  86
  120
  MT 5 cấp
  377
 • Isuzu
  SUV
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  136
  320
  MT 5 cấp
  899
 • Isuzu
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 I4
  163
  380
  AT 5 cấp
  960
 • Nissan
  pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  188
  450
  AT 7 cấp
  795
 • Nissan
  pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  161
  403
  MT 6 cấp
  625
 • Nissan
  pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  161
  403
  AT 7 cấp
  649
 • Nissan
  pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 I4
  188
  450
  MT 6 cấp
  725
 • Suzuki
  MPV
  Nhập khẩu
  1.4 I4
  94
  130
  AT 4 cấp
  639
 • Volkswagen
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.8 TSI
  180
  250
  AT 7 cấp
  1,299
 • Lexus
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  235
  350
  AT 6 cấp
  2,599
 • Honda
  MPV
  Nhập khẩu
  2.4 I4 i-VTEC
  173
  255
  CVT
  199
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4 Nu
  164
  194
  AT 6 cấp
  840
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  Nu 2.0I4
  152
  194
  AT 6 cấp
  915
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.4 I4 Theta II
  176
  228
  AT 6 cấp
  1,005
 • Chevrolet
  MPV
  Lắp ráp
  1.8 I4
  140
  176
  AT 6 cấp
  699
 • Subaru
  SUV-Wagon
  Nhập khẩu
  2.5 H4
  175
  235
  CVT
  1,733
 • Subaru
  SUV-Wagon
  Nhập khẩu
  3.6 H6
  256
  350
  CVT
  2,265
 • Mitsubishi
  Crossover
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  145
  196
  CVT
  1,123
 • Mitsubishi
  Crossover
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  145
  196
  CVT
  975
 • Mitsubishi
  Crossover
  Nhập khẩu
  2.4 I4
  167
  222
  CVT
  1,275
 • Mitsubishi
  Crossover
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  150
  197
  CVT
  978
 • Volvo
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  254
  350
  AT 8 cấp
  2,699
 • Mitsubishi
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  184
  267
  AT 4 cấp
  212
 • Mitsubishi
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  200
  285
  AT 8 cấp
  1,329
 • Mitsubishi
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  220
  285
  AT 8 cấp
  1,488
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  330
  450
  AT 8 cấp
  4,779
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  3.6 V6
  330
  450
  AT 8 cấp
  5,186
 • Porsche
  Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  330
  450
  AT 8 cấp
  5,659
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  440
  550
  AT 8 cấp
  6,792
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  440
  550
  AT 8 cấp
  7,936
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  4.8 V8
  550
  770
  AT 8 cấp
  10,664
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  4.8 V8
  550
  770
  AT 8 cấp
  11,566
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  4.8 V8
  570
  750
  AT 8 cấp
  1,435
 • Porsche
  Coupe 4 cửa
  Nhập khẩu
  4.8 V8
  570
  750
  AT 8 cấp
  1,565
 • Volkswagen
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  105
  153
  AT 6 cấp
  740
 • Volkswagen
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  105
  153
  AT 6 cấp
  745
 • Audi
  Crossover
  Nhâp khẩu
  1.4 I4 Turbo
  150
  250
  S-Tronic 7 cấp
  N/A
 • Audi
  Crossover
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  220
  350
  S-Tronic 7 cấp
  165
 • Audi
  Crossover
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  230
  350
  Tiptronic 8 cấp
  19
 • Audi
  Crossover
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  252
  370
  Tiptronic 8 cấp
  32
 • Audi
  Crossover
  Nhâp khẩu
  3.0 I4 Turbo
  333
  440
  Tiptronic 8 cấp
  37
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  350
  500
  AT 8 cấp
  6,118
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.8 V8
  530
  710
  AT 8 cấp
  10,379
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  410
  550
  AT 8 cấp
  6,898
 • Maserati
  Sedan
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  410
  550
  AT 8 cấp
  7,138
 • Infiniti
  SUV
  Nhập khẩu
  3.5 V6
  265
  334
  CVT
  3,399
 • Infiniti
  SUV
  Nhập khẩu
  3.7 V6
  325
  360
  AT 7 cấp
  3,899
 • Infiniti
  SUV
  Nhập khẩu
  5.6 V8
  400
  560
  AT 7 cấp
  6,999
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  160
  385
  AT 6 cấp
  830
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  160
  385
  AT 6 cấp
  862
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  3.2 I5
  200
  470
  AT 6 cấp
  918
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  3.2 I5
  200
  470
  AT 6 cấp
  921
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  125
  320
  AT 6 cấp
  619
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  150
  375
  AT 6 cấp
  685
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  125
  320
  MT 6 cấp
  659
 • Ford
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.2 I4
  160
  385
  MT 6 cấp
  790
 • KIA
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.4 I4 CVVT
  106
  135
  AT 4 cấp
  592
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.4 I4 CVVT
  106
  135
  AT 4 cấp
  525
 • KIA
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.4 I4 CVVT
  106
  135
  MT 6 cấp
  485
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  1.7 I4 U2
  135
  331
  AT 6 cấp
  834
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  2.0 I4 Nu
  150
  194
  AT 6 cấp
  704
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  2.0 I4 Nu
  150
  194
  AT 6 cấp
  847
 • Lexus
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  234
  350
  AT 6 cấp
  306
 • Lexus
  SUV
  Nhập khẩu
  3.5 V6
  295
  370
  AT 8 cấp
  381
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  3.0 V6
  329
  480
  AT 7 cấp
  3,999
 • Mercedes
  Coupe
  Nhập khẩu
  4.7 V8
  449
  700
  AT 7 cấp
  10,479
 • Mercedes
  Convertible
  Nhập khẩu
  4.7 V8
  455
  700
  AT 9 cấp
  10,799
 • Mercedes
  Sedan
  Lắp ráp
  4.7 V8
  449
  700
  AT 7 cấp
  6,599
 • Volvo
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  254
  350
  AT 8 cấp
  2,699
 • Volvo
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  254
  350
  AT 8 cấp
  2,368
 • Renault
  SUV
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  102
  145
  AT 4 cấp
  669
 • Hyundai
  SUV
  Lắp ráp
  R 2.2 eVGT
  199
  441
  AT 6 cấp
  115
 • Hyundai
  SUV
  Lắp ráp
  R 2.2 eVGT
  199
  441
  AT 6 cấp
  13
 • Hyundai
  SUV
  Lắp ráp
  Theta II 2.4 MPI
  174
  226
  AT 6 cấp
  11
 • Hyundai
  SUV
  Lắp ráp
  Theta II 2.4 MPI
  174
  226
  AT 6 cấp
  125
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  2.2 I4 CRDi
  190
  440
  AT 6 cấp
  109
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  2.2 I4 CRDi
  190
  440
  AT 6 cấp
  1,215
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  3.3 V6 Lambda
  266
  318
  AT 6 cấp
  1,173
 • KIA
  MPV
  Lắp ráp
  3.3 V6 Lambda
  266
  318
  AT 6 cấp
  1,283
 • Volkswagen
  MPV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  220
  350
  AT 6 cấp
  19
 • Mercedes
  Convertible
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  367
  500
  AT 9 cấp
  6,709
 • Mercedes
  Convertible
  Nhập khẩu
  3.0 V6
  367
  520
  AT 9 cấp
  3,619
 • Hyundai
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.0 Dual CVVT
  155
  196
  AT 6 cấp
  1,073
 • KIA
  SUV
  Lắp ráp
  2.2 I4 CRDi
  195
  437
  AT 6 cấp
  959
 • KIA
  SUV
  Lắp ráp
  2.4 I4 Theta II
  174
  227
  AT 6 cấp
  833
 • KIA
  SUV
  Lắp ráp
  2.4 I4 Theta II
  174
  227
  AT 6 cấp
  936
 • KIA
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4 Nu
  156
  192
  AT 6 cấp
  765
 • KIA
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4 Nu
  156
  192
  AT 6 cấp
  750
 • Chevrolet
  Van
  Lắp ráp
  1.2 I4
  80
  108
  MT 5 cấp
  279
 • Chevrolet
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.2 I4
  80
  108
  MT 5 cấp
  339
 • Nissan
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 HR15
  99
  134
  MT 5 cấp
  463
 • Nissan
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 HR15
  99
  134
  AT 4 cấp
  538
 • Suzuki
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.4 I4
  94
  130
  AT 4 cấp
  569
 • Suzuki
  Hatchback
  Lắp ráp
  1.4 I4
  94
  130
  AT 4 cấp
  609
 • Renault
  Sedan
  Nhập khẩu
  1.6 I4 TCe
  190
  260
  AT 7 cấp
  1,499
 • Nissan
  Sedan
  Nhập khẩu
  2.5 I4 QR25
  180
  243
  CVT
  149
 • Volkswagen
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 TSI
  170
  280
  AT 6 cấp
  129
 • Volkswagen
  SUV
  Nhập khẩu
  3.6 V6 FSI
  280
  360
  AT 8 cấp
  2,889
 • Chevrolet
  SUV
  Nhập khẩu
  1.4 I4 Ecotech
  140
  200
  AT 6 cấp
  769
 • Mitsubishi
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 Diesel
  178
  400
  AT 5 cấp
  630
 • Mitsubishi
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 Diesel
  136
  324
  MT 5 cấp
  596
 • Mitsubishi
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.4 Diesel MIVEC
  181
  430
  AT 5 cấp
  785
 • Mitsubishi
  Pick-up
  Nhập khẩu
  2.5 Diesel
  178
  400
  MT 6 cấp
  690
 • Audi
  Coupe
  Nhâp khẩu
  2.0 I4 Turbo
  230
  370
  S-Tronic 6 cấp
  195
 • Hyundai
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 Nu MPI
  154
  196
  AT 6 cấp
  925
 • Hyundai
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 Nu MPI
  154
  196
  AT 6 cấp
  995
 • Mercedes
  MPV
  Nhập khẩu
  2.1 I4
  163
  380
  AT 7 cấp
  2,569
 • Mercedes
  MPV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  211
  350
  AT 7 cấp
  2,569
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 Dual VVT-i
  107
  141
  CVT
  588
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 Dual VVT-i
  107
  141
  MT 5 cấp
  564
 • Toyota
  Sedan
  Lắp ráp
  1.5 I4 Dual VVT-i
  107
  141
  CVT
  622
 • Suzuki
  Crossover
  Nhập khẩu
  1.6 I4
  115
  151
  AT 6 cấp
  779
 • Mercedes
  MPV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  211
  350
  AT 7 cấp
  1,849
 • BMW
  SUV
  Nhập khẩu
  1.5 I3
  136
  220
  AT 8 cấp
  1,688
 • BMW
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  2,063
 • BMW
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  2,479
 • BMW
  SUV-Coupe
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  2,688
 • BMW
  SUV
  Nhập khẩu
  3.0 I6
  306
  400
  AT 8 cấp
  3,788
 • BMW
  SUV-Coupe
  Nhập khẩu
  3.0 I6
  306
  400
  AT 8 cấp
  3,698
 • Volvo
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  245
  350
  AT 8 cấp
  196
 • Volvo
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  320
  400
  AT 8 cấp
  399
 • Volvo
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  320
  400
  AT 8 cấp
  3,399
 • Nissan
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 I4
  142
  200
  CVT
  933
 • Nissan
  SUV
  Lắp ráp
  2.0 I4
  142
  200
  CVT
  999
 • Nissan
  SUV
  Lắp ráp
  2.5 I4
  169
  233
  CVT
  1,113
 • Subaru
  SUV
  Nhập khẩu
  2.0 H4
  148
  196
  CVT
  1,368
 • Toyota
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.3 I4 VVT-i
  84
  121
  AT 4 cấp
  592
 • Toyota
  Hatchback
  Nhập khẩu
  1.3 I4 VVT-i
  84
  121
  AT 4 cấp
  642
 • BMW
  Roadster
  Nhập khẩu
  2.0 I4
  184
  270
  AT 8 cấp
  2,698