Ford Explorer hoàn toàn mới có giá từ 32.800 USD
Top