Bugatti Veyron và dàn xe khủng dầm mưa, dãi nắng miền Trung
Cơn mưa đầu tiên sau chặng đường hơn 1.300 km dưới cái nắng như thiêu đốt
Top