Brian Starks chắc hẳn vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc này