TMV triệu hồi 286 xe Lexus GX460 để kiểm tra, thay thế cụm bơm túi khí phía trước ghế hành khách
8.036 xe Corolla Altis “nội”  phải triệu hồi để kiểm tra, thay thế cụm bơm túi khí
Top