Ngay cả khi xe chưa từng lội nước, người dùng Mercedes GLC cũng không thể chứng minh
Vụ việc Mercedes GLC bị nước vào cầu vẫn gây nhiều tranh cãi
Top