‘Đột nhập’ nhà máy sản xuất xe Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á
Nhà máy Thaco Mazda được đầu tư máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại
Nhà máy Thaco Mazda lớn nhất Đông Nam Á đi vào hoạt động
Top