33% người Việt được hỏi sẽ cân nhắc xe điện nếu đổi xe
New York xây 10.000 trạm sạc cho xe điện mỗi năm
Top