Nhiều người đặt mua xe trước 3 tháng đến cận tết vẫn chưa nhận được xe /// Ảnh: Ng.Ng
Thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng trong tháng 9.2018 /// Ảnh: Bá Hùng
Top