Lexus RX 350 2020 bổ sung trang bị nhưng đồng thời tăng giá bán thêm 330 USD so với đời xe cũ
Chỉ có 30 chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ được sản xuất
Hệ thống showroom Peugeot chuẩn 3S toàn cầu tại Việt Nam