Năm 2018 người Việt tiếp tục mua sắm gần 3,4 triệu xe máy mới các loại
Ford Explorer hoàn toàn mới có giá từ 32.800 USD
Ngành ô tô Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức /// Ảnh: Asia.Nikkei
Top