Acura ZDX có thiết kế rất hút mắt, thậm chí độc hơn cả BMW X6
Bộ đôi đấu sĩ SAC