Audi Q3 2019 ấn tượng hơn với ngôn ngữ thiết kế mới giống đàn anh Q8
Volvo XC40 - đối thủ mới của Mercedes-Benz GLA
Ấn tượng Audi tại triển lãm VIMS 2015