Công nghệ eSP là gì, hoạt động ra sao?
'Vũ khí mới' của Yamaha tại Việt Nam