BMW 5-Series sau 25 năm sử dụng có giá bán 59 triệu đồng.
6 thay đổi đáng giá trên BMW 5-Series mới tại Việt Nam