Chiếc BMW 325i đời 2004 có giá bán lại hiện tại trên dưới 200 triệu đồng