Nhiều dòng xe vào cuộc đua giảm giá trong tháng 6 này /// Ảnh: Thái Nguyễn