Giá xe mới không giảm, mua ô tô đã qua sử dụng là phương án được người Việt lựa chọn /// Trần Hoàng