Âm thanh xe hơi - “cơn nghiện” của những dân chơi thính giác
‘Rửa tai' với dàn xe độ âm thanh tụ hội Sài Gòn