Ford Escape để cho chướng ngại vật xâm nhập quá sâu vào khoang ghế phụ