Ford Explorer tiếp tục rơi vào danh sách 10 ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 6.2019
Ford Explorer 2020 có giá bán cao hơn thế hệ cũ