Đợt triệu hồi này liên quan đến 1.370 xe Ford Transit tại Việt Nam
10 mẫu ô tô đình đám nhất thị trường Việt Nam năm 2018