Toyota Fortuner: Vì sao ông hoàng SUV đa dụng vẫn ngự trị ?
Tháng 8.2019, doanh số bán Toyota Fortuner chỉ đạt 639 xe