Gặp nhiều ý kiến “bàn lùi”, anh Hung Nguyen dù nhiều lần định mua ô tô cho gia đình nhưng vẫn chưa dám quyết định
Sức mua ô tô tại Việt Nam  tháng 7.2019 giảm 3% so với tháng 6.2019
Nhiều mẫu mã ô tô được hãng, đại lý phân phối áp dụng ưu đãi, khuyến mãi trong tháng 8.2019
Sức mua ô tô tại Việt Nam trong tháng 4.2019 sụt giảm