Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam xin lỗi vì giao xe Ertiga trễ