Ngay cả khi xe chưa từng lội nước, người dùng Mercedes GLC cũng không thể chứng minh
Vụ việc Mercedes GLC bị nước vào cầu vẫn gây nhiều tranh cãi