Vượt mưa thu ngao du vịnh Hạ Long cùng bạn đường Hyundai Grand i10 /// Trần Hoàng
Hyundai Grand i10 2017 láp ráp trong nước tiêu hao 3,78 lít/100 km