6 tháng đầu năm 2019 người Việt mua sắm 189.996 xe ô tô các loại