Khách hàng Việt Nam hiện có thể dễ dàng mua xe Honda CR-V đúng với giá niêm yết