Toyota Supra đời 1986 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này