Lexus LX ‘chán xăng, thèm diesel’
Toyota Motor tặng xe... giúp châu Phi