Đoàn rước dâu toàn xe sang giá gần chục tỉ đồng tại Quảng Ninh
Bản độ của Lexus LX570 tại Việt Nam