Lexus RX 350 2020 bổ sung trang bị nhưng đồng thời tăng giá bán thêm 330 USD so với đời xe cũ