Mazda CX-30 trông như một chiếc Mazda3 nâng gầm
Gần 8.000 xe Mazda CX-9 triệu hồi được sản xuất từ ngày 12.9 đến ngày 9.11.2017