Mercedes X-Class và Nissan Navara dùng chung nền tảng khung gầm