[VIDEO] Trải nghiệm Mercedes-AMG tại trường đua Sepang