Phân khúc bán tải tại Việt Nam gồm hầu hết các mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan