Volkswagen đầu tiên giới thiệu xe điện của mình mang tên ID.3
Mẫu Zotye SR9 nhái kiểu dáng thiết kế Porsche Macan