Tác động từ chính sách mang đến nhiều thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2018
Nissan và đối tác Dongfeng sẽ đầu tư 900 triệu USD vào Trung Quốc để mở thêm nhà máy, đẩy mạnh sản xuất ô tô