Jeep Compass 2017 - tân binh dưới trướng Cherokee
VOC 2015: Quyết liệt từ chảo lửa đến sình lầy
Siêu sao phim hành động chỉ “yêu” xe hầm hố