Pega NewTech hướng đến những khách hàng nam đứng tuổi
VinFast hợp tác với Bosch sản xuất xe máy điện cao cấp?